Workshop thiết kế ý tưởng cho “Lễ hội Tết Việt 2021 – Con đường Thanh niên”

506

“Lễ hội Tết Việt” là hoạt động thường niên của Nhà Văn hoá Thanh niên Tp.HCM từ năm 2007. Năm nay đánh dấu 15 năm tổ chức, quy mô được nâng lên một cột mốc mới, trở thành “Lễ hội Tết Việt 2021 – Con đường Thanh niên”. Sáng ngày, 21/7/2020, Workshop thiết kế ý tưởng cho “Lễ hội Tết Việt 2021 – Con đường Thanh niên” đã được diễn ra, đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Tết Việt 2021 “Tết Tân Sửu”.

Workshop thiết kế ý tưởng cho “Lễ hội Tết Việt 2021 – Con đường Thanh niên” dành cho sinh viên các khóa ngành Thiết kế Nội thất VLU đến tham gia. Tất cả các sinh viên sẽ hoạt động nhóm trong 2 ngày để lên ý tưởng, thiết kế (được khuyến khích dựng mô hình). Sáng 23/7/2020, các thí sinh sẽ thuyết trình trong vòng 3 phút và Ban tổ chức chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất cho “Lễ hội Tết Việt 2021 – Con đường Thanh niên”.

Một số hình ảnh tại buổi workshop thiết kế ý tưởng.

Tin – Ảnh: Đại học Văn Lang