Vòng Sơ kết Cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

102

Ban Tổ chức thông báo về lịch thi Vòng Sơ kết Cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2022:

+ Đối tượng: Thí sinh Bảng A2

+Thời gian và địa điểm thi: vào lúc 18g00 tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ Khai mạc sẽ tổ chức vào 17g30 cùng ngày.
Thời gian tập sân khấu: 02 khung giờ
– Từ 09g00 đến 12g00
– Từ 14g00 đến 16g00
Thời gian tập trung điểm danh, nhận số báo danh và nhận số thứ tự thi: bắt đầu lúc 16g00 ngày 18 tháng 3 năm 2022.

NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2022:
+ Đối tượng: Thí sinh Bảng A1 và A3
+ Thời gian và địa điểm thi: vào lúc 18g00 tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tập sân khấu: 02 khung giờ
– Từ 09g00 đến 12g00
– Từ 14g00 đến 16g00
+ Thời gian tập trung điểm danh, nhận số báo danh và nhận số thứ tự thi: bắt đầu lúc 16g00 ngày 19 tháng 3 năm 2022

NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2022:
+ Đối tượng: Nhóm thi Bảng B1
+ Thời gian và địa điểm thi: vào 02 khung giờ là 14g30 và 18g00 tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Thời gian tập sân khấu: từ 08g00 đến 12g00 ngày 20 tháng 3 năm 2022
Thời gian tập trung điểm danh, nhận số báo danh và nhận số thứ tự thi: bắt đầu lúc 12g30 ngày 20 tháng 3 năm 2022.

LƯU Ý VỀ TRANG PHỤC DỰ THI: ÁO DÀI TỰ DO DO CÁC THÍ SINH TỰ CHUẨN BỊ.

Các bạn thí sinh ơi, các bạn hãy nhanh tay kiểm tra ngay Số báo danh của mình, đối chiếu với thời gian thi của Ban Tổ chức để kịp thời chuẩn bị Áo dài thất đẹp và tâm lý thoải mái, tự tin để phát huy hết mình trong vòng Sơ kết này nhé.