Vòng chung kết Liên hoan hợp xướng lần thứ 4 năm 2021, chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

20