"VÌ QUÊ HƯƠNG, CHÚNG TA LÊN ĐƯỜNG"

88

Dân quân tự vệ và công an các địa phương luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Những ngày qua, nhiều lực lượng đã lên đường thực hiện công tác chuẩn bị, đảm bảo hậu cần cho các khu cách ly tập trung.