Tuyển cộng tác viên hỗ trợ phòng chống Covid-19

2271

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh