Trước khi làm tốt thì hãy làm đúng

43

Vẫn là câu chuyện về chống dịch, những ngày này chắc hẳn mỗi bạn trẻ Việt Nam đều cảm động trước những hình ảnh của những chiến binh nơi tuyến đầu, đều muốn đóng góp sức mình cho xã hội. Trước khi làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng thì chúng ta làm đúng trách nhiệm của mình nhé! HÃY CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH.

Theo: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh