Trước khi làm tốt thì hãy làm đúng

58

Vẫn là câu chuyện về chống dịch, những ngày này chắc hẳn mỗi bạn trẻ Việt Nam đều cảm động trước những hình ảnh của những chiến binh nơi tuyến đầu, đều muốn đóng góp sức mình cho xã hội.

Nhưng trước khi làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng hãy tự thân làm đúng trách nhiệm của mình nhé! HÃY CÙNG CẢ NƯỚC CHỐNG DỊCH.