Trung ương Đoàn ban hành khung hình đại diện hưởng ứng ngày Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

195

Chủ nhật ngày 23.5 là ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân. Do đó, mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không những là niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với vận mệnh đất nước.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp bộ đoàn trong cả nước tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, thông qua nhiều hình thức sinh động. Qua đó giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nắm chắc, hiểu sâu, tích cực, chủ động tham gia ngày hội của toàn dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Link thay hình đại diện:https://by.com.vn/toidibaucu235

Theo: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh