Trưng bày tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn nghệ sĩ

55

Một loạt ảnh tư liệu ít người biết về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn nghệ sĩ vừa được giới thiệu tại chuyên đề triển lãm “Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người” khai mạc sáng 30-9 tại Thư viện Khoa học tổng hợp.

Đây là sáng kiến từ Viện Phim Việt Nam – Nhà văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM và Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM cùng tổ chức, nhằm giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi lại qua tài liệu, tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam.

Ở mảng nội dung này, triển lãm giới thiệu 130 ảnh và ápphích phim gồm 3 nội dung chính: Tìm đường đi cho dân tộc Việt Nam (1911-1945); Hồ Chí Minh – người cha già của dân tộc Việt Nam (1946-1969); Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Công chúng đến với chuyên đề triển lãm này có thể chiêm ngưỡng những bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ít được biết đến, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nghệ sĩ điện ảnh, Hồ Chủ tịch thăm Xưởng phim Việt Nam, Bác Hồ với văn nghệ sĩ tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I-1952, Gia đình điện ảnh Đồi Cọ chúc thọ Bác Hồ 60 tuổi; các hình ảnh Bác Hồ sinh hoạt ở Việt Bắc…

Ngoài các phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh phát tại triển lãm, phần triển lãm sách, tài liệu lên đến 600 đầu ấn phẩm gồm sách, báo, tạp chí liên quan sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa từ 8h-17h mỗi ngày đến hết ngày 12-10.

(trích nguồn: tuoire.vn)