SỐNG CÙNG HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

Ngày “xuất ngũ”, có những giọt nước mắt rơi. Có bạn ước giá như không phải là 8 ngày mà là khoảng thời gian dài hơn nữa để được sống, được đồng cảm với nhau nhiều hơn. Chúng tôi ôm lấy nhau trong tất cả những lưu luyến, những ngậm ngùi, những kỷ niệm,… ai cũng tự hứa với mình về với gia đình, xã hội sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt giống như Học kỳ trong Quân đội ý nghĩa này. “Nào cùng nhau ta hát lên – Chúng ta là chiến sĩ – Nào cùng nhau ta hát lên – Chúng ta yêu cuộc đời.’’ Những giai điệu ấy cứ vang mãi trong tôi…