Trang thông tin điện tử Dân vận khéo – Kết nối thông tin

244

Cùng truy cập để nắm thông tin đầy đủ và chính xác về các chủ trương, chính sách của Thành phố đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các bạn nhé!

Link truy cập: http://danvankheo-ketnoithongtin.vn