TP.HCM: Ban hành Chỉ thị siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

182

Thực hiện theo Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cùng nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé!