Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

22

TỔNG ĐÀI 1022 – BẤM PHÍM 2 chuyển nhu cầu của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đến các tổ chức, địa phương hỗ trợ, giải quyết.

Đường dây nóng Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ người dân khó khăn: 0918.033.133

Đường dây nóng hỗ trợ người dân của dự án Chợ Nghĩa Tình: 0963.870.058

Nhóm “VOLUNTEER SUPPORTS”: https://www.facebook.com/groups/volunteersupports

Trang điện tử: https://sosmap.net

TỔNG Đài 1900.232.345 – BẤM PHÍM 0, Đăng ký nhu cầu cần được giúp đỡ, hỗ trợ qua ứng dụng be.

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh