Tóm lược quá trình hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

67

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021).