Tiếp tục tinh thần tình nguyện của những chiến sĩ Áo hồng.

52

Hãy gửi hình ảnh của các bạn về mail tuyentruyen.sangtao@gmail.com để cùng nhau lan tỏa tình thần tình nguyện của thanh niên công nhân Thành phố nhé!

#Dayluidichbenh#CDTNKynghihong2021#20namKynghihong