Thực hành quay outdoor của lớp MC_K97

509

Lớp MC_K97 Nhà Văn hóa Thanh niên đã có những trải nghiệm thú vị với hoạt động thực hành quay vblog outdoor tại Đường sách Nguyễn Văn Bình. Cùng theo dõi sản phẩm của 02 nhóm thực hành nhé!

Đi đâu cuối tuần
Con đường tri thức