Thư tri ân

101

Tình cảm tri ân sâu sắc của tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021).