Thư của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong gửi đồng bào, chiến sĩ và nhân dân Thành phố

79