Thư cảm ơn nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

419