Thông tin việc vận động hỗ trợ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 5/8

192

Tính đến 17g00 ngày 5/8/2021, NVH Thanh niên đã nhận được sự đóng góp kinh phí, vật chất như sau:

Chuyển khoản: 320.578.300 đồng

Vật dụng: Bộ đồ bảo hộ: 7.741 (bộ); Bao tay y tế: 4.000 (cặp); Khẩu trang N95: 40.845 (cái); Khẩu trang y tế: 12.200 (cái), Kính chắn: 6.577 (cái); Gạo: 7.400 ký; Sữa: 646 (thùng); Bánh: 21 (thùng); Nước suối: 431 (thùng); Giấy vệ sinh: 14.200 (cuộn); Đồ hộp: 1.507 (hộp); Mì gói/miến: 113 thùng. Và một số vật phẩm khác.
(danh sách chi tiết Đóng góp ngày 18/7 đến 5/8/2021 theo hình bảng kê đính kèm)

ĐÃ ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU:

Vật phẩm: Đồ bảo hộ: 3.200 (bộ); Khẩu trang N95: 111.100 (cái); Khẩu trang y tế: 1.000 (cái), Kính chắn: 1.100 (cái); Gạo: 500 ký; Sữa: 351 (thùng); Bánh: 9 (thùng); Nước suối: 15 (thùng); Giấy vệ sinh: 1.200 (cuộn); Đồ hộp: 890 (hộp); Mì gói/miến: 100 thùng. Và một số vật phẩm khác.
(danh sách Xuất kho ngày 17 đến 29/7/2021 theo hình bảng kê đính kèm)

Chân thành cảm ơn quí vị và các bạn đã đồng hành cùng với Nhà Văn hoá Thanh niên.