Thông tin về các khoá học trực tuyến

1198

Lịch khai giảng tháng 11 (dự kiến)
+ Lớp Giải mã giọng nói (cấp độ cơ bản)
Mục đích:
Rèn luyện giọng khoẻ, hay, sửa lỗi phát âm để tạo thiện cảm, tăng cường khả năng giao tiếp, đàm phán
• Lịch học: Thứ 4 & 6 (18g00 – 20g00)
• Số lượng: 12-15 học viên

Lớp Sức mạnh tiếng nói (cấp độ nâng cao)
• Mục đích:
Sở hữu giọng nói đẹp, truyền cảm để tự tin nói trước công chúng, tự tin dẫn nhiều thể loại chương trình
• Lịch học: Thứ 3 & 5 (18g00 – 20g00)
• Số lượng: 08 -10 học viên

Lớp Nghệ thuật Biên tập
Mục đích:
Đào tạo những kỹ năng cơ bản và thực tế cho học viên tiếp cận ngành biên tập
• Lịch học: Thứ 7 & Cn (08g30 – 10g30)
• Số lượng: 08 -10 học viên