Thông tin: Triển lãm “Tác hại của ma túy”

892

Theo kế hoạch, triển lãm “Tác hại của ma túy” được mở cửa phục vụ từ ngày 26/10/2019 đến ngày 30/6/2020.

Triển lãm gồm các phần như: Giới thiệu, Tìm hiểu nguồn gốc của ma túy, Xem phim về tác hại của ma túy, Tìm hiểu kiến thức khoa học về các loại ma túy, Tìm hiểu tác hại ma túy đến kinh tế – xã hội – con người, Tương tác thực tế ảo, Chụp ảnh lưu niệm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, Quy định pháp luật về phòng chống ma túy, Những hoạt động xã hội và sự tham gia của người nổi tiếng, Tương tác làm đại sứ phòng chống ma túy, Kịch tiểu phẩm về tác hại của ma túy…

Rất thiết thực và hấp dẫn phải không nào! Hãy lên lịch tham quan ngay nhé!