Thông điệp 5T “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội

15

Theo: TTXVN