Thành phố Hồ Chí Minh dấu ấn từ những công trình

366

35 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng góp sức cùng cả nước đổi mới, hội nhập; cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hãy cùng nhìn lại sự phát triển của thành phố từ một số công trình sau 35 năm đổi mới các bạn nhé!