Talkshow “Cafe Sáng” trên VOH với “Học kỳ huấn luyện quân đội 2020”

348

Giải đáp những vấn đề phụ huynh quan tâm khi tham cho các bé tham gia “Học Kỳ Quân Đội”

Talk Show chương trình Cafe sáng VOH cùng Anh Nguyễn Hồng Lâm – Phó Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM – Trưởng ban tổ chức các khoá huấn luyện hè. Người đã cùng đồng hành với các chương trình Huấn luyện trong 10 năm qua.