Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

698

Mời các bạn cùng tìm hiểu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhé. Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời Bác.

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh