Sự khác biệt giữa Chỉ thị 15 – 16 – 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19

363

Chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên đại bàn Thành phố nhé.

#baovesuckhoebanthan

#phongchongdichcovid19

#tuanthunguyentac5k

Theo: Tuổi Trẻ online