Ra mắt Cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh

54

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố vừa ra mắt Cổng thông tin COVID-19 TP. Hồ Chí Minh , tích hợp thông tin từ các kênh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố và các dữ liệu, báo cáo từ nhiều cơ quan khác để cung cấp thông tin tại một địa chỉ duy nhất là https://covid19.hochiminhcity.gov.vn.

Từ đó, giúp người dân truy cập, tìm kiếm dễ dàng hơn.