Phóng sự “Những ngôi sao thầm lặng”

72

Thân mời quí vị và các bạn, cùng xem lại phóng sự “Những ngôi sao thầm lặng” nói về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, của các lực lượng văn nghệ sĩ, tình nguyện viên tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Phóng sự do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV9) thực hiện.