Phòng, chống dịch COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch

265

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Theo: Thông tấn xã Việt Nam