Phim sử liệu "Từ giảng đường đến chiến trường"

  544

  Tài liệu về lịch sử Việt Nam, những dòng viết về chiến tranh thường nhiều hơn những dòng viết về hòa bình, trong thế kỉ XX, không có nơi nào mà chiến tranh lại kéo dài như ở nơi đây.

  Số phận của những thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên đã sinh ra và lớn lên trong chiến tranh cũng vậy. Lịch sử trao cho họ cũng như cho toàn thể lớp thanh niên thời bấy giờ sứ mệnh kết thúc cuộc chiến. Họ dù trực tiếp hay gián tiếp, dù sớm hay muộn đã nhận lấy sứ mệnh đó.

  Và trên tất cả, họ cho thấy mình đã sống, đã học tập và đấu tranh một cách xứng đáng, bởi họ luôn mang trong mình những phẩm chất đã tạo nên truyền thống cách mạng của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

  Website Thành Đoàn xin giới thiệu phim thuộc thể loại “Hồ sơ chiến tranh nhân dân” của 

  Đây sẽ là những sử liệu để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, để hiểu hơn về phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam.

  Tải về các phần của bộ phim tại đây:

  Phần 1. Chiến tranh đã bắt đầu như thế
  Phần 2. Hỗn loạn
  Phần 3. Cuộc đối đầu lịch sử
  Phần 4. Lửa cháy
  Phần 5. Tiền tuyến gọi
  Phần 6. Hòa bình

  Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh