Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-COV-2 và hướng dẫn xử trí ban đầu

125

Hãy cùng nhau tìm hiểu để bảo vệ bản thân và những người xung quanh bạn nhé!

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh