[NVHTN] MV Tôi yêu áo dài Việt Nam

639
  • [NVHTN] MV Tôi yêu áo dài Việt Nam – Sáng tác: Mai Trâm – Biểu diễn: Nhiều văn nghệ sĩ