Những việc đoàn viên, thanh niên Thành phố cần làm ngay để thực hiện chỉ thị số 12-CT/TU

132

NHỮNG VIỆC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ CẦN LÀM NGAY ĐỂ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 12-CT/TU VỀ TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

#Mởrộngvùngxanh

#đẩylùiCOVID19

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh