NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI SỐT, HO, ĐAU HỌNG, KHÓ THỞ

207

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước ta diễn biến hết sức phức tạp, có những ca nghi nhiễm hoặc đã nhiễm bệnh đều không có biểu hiện lâm sàng. Chúng ta không thể chủ quan, trước hết phải thực hiện đầy đủ và đúng với khuyến cáo của Bộ y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19, song song đó phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe, theo dõi các triệu chứng (nếu có).

Hãy xem hết đoạn video sau để mọi người có thể bảo vệ sức khỏe của mình và cho cộng đồng.

nguồn: Cục quản lý môi trường y tế thuộc Bộ y tế

#cungchungtaydayluidichbenh

Covid19#thuchien5Kdungquidinh

#stayathomestayyoursafe