Những ứng cử viên trẻ của Thành phố

93

Danh sách các ứng cử viên trẻ của Thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã được công bố trong đó có những ứng cử viên hiện đang là cán bộ Đoàn – Hội của Thành phố.