Những thông điệp ý nghĩa mà câu chuyện truyền cảm hứng gửi đến các bạn trẻ với chủ đề “Sáng tạo”

111

Những thông điệp ý nghĩa mà câu chuyện truyền cảm hứng với chủ đề “Sáng tạo” vừa qua xin gửi đến các bạn trẻ.

Hãy cùng để lại những chủ đề hay mà bạn tâm đắc cho Ban Tổ chức để tiếp tục thực hiện những số tiếp theo nhé!

Link chương trình: https://fb.watch/96NdaMRbL3/