Những suất cơm tình nguyện gửi đến lực lượng trực các chốt phong toả

48

Vừa qua, các bạn chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6 đã đến trao các suất cơm cho lực lượng trực các chốt phong toả trên địa bàn Quận.

Một số hình ảnh của các chiến sĩ Hoa phượng đỏ:

Cre: Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Tp. HCM