Những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới (kỳ 3)

  275

  PHẢI NÊU GƯƠNG SÁNG VỀ ĐẠO ĐỨC

  “Giở sử đất nước ra mà xem, mi sẽ thấy tổ tiên đã treo bao tấm gương đạo đức và dũng cảm, chí khí và tự tôn…Lê Đại Hành đã dũng cảm không chịu khuất phục trước yêu sách của láng giềng hùng mạnh hơn mình gấp bội, ông đã đánh thắng địch, giết chết tướng địch…Lê Lợi đã hùng dũng đứng ra lãnh đạo cuộc cách mạng nước Nam, đập tan chế độ tàn bạo và hạch sách mà những kẻ tự xưng là bảo hộ ta bắt ta chịu…”.

  Lời than vãn của Bà Trưng Trắc, báo L’Humanité, 24/6/1922

  “Đời sống mới cũng cần có những người làm gương, những nhà làm gương. Khi trông thấy hiệu quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ, bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền một trăm năm cũng vô ích”.

  “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.

  Đời sống mới, Ủy ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản, 1947

  “Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ trách, nêu gương “cần kiệm liêm chính”, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí”.

  Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội, nói tháng 3/1961, báo Nhân Dân, số 2563, 27/3/1961

  “Công tác giáo viên và mẫu giáo có khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích đào tạo những người công dân tốt, cán bộ tốt cho Tổ quốc, cho chủ nghĩa xã hội. Điều trước tiên là dạy các cháu về đạo đức. Anh chị em giáo viên và mẫu giáo cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo”.

  Lời căn dặn giáo viên mẫu giáo, báo Nhân Dân, số 2016, 23/9/1959

  Trích nguồn: Sách Hồ Chí Minh bàn về đạo đức, Nxb Trẻ, tr.54-57.