Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka trước đây là Giải thưởng Khoa học Sinh viên Euréka do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm dành cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.

Giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo điều kiện và môi trường cho sinh viên học tập – rèn luyện, từ đó ươm mầm những nhà khoa học trẻ từ khi còn trên ghế nhà trường góp phần đào tạo nên những nhà khoa học trong tương lai.

Qua 20 năm tổ chức, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên thành phố nói riêng và cả nước nói chung, ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.