Nhiều hoạt động của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

397

Nằm trong chiến dịch tình nguyện thanh niên hè năm 2019, ngày 22/7 Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.