Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN SANH – Nguyên Chủ nhiệm CLB Thanh niên từ năm 1977 – 1979