Nhà báo Minh Đức chia sẻ kinh nghiệm trong lớp MC Pro

579

MC kể chuyện nghe cứ như đùa nhưng khi chúng ta gặp một trường hợp “Delay” trên sân khấu thì các câu chuyện của chúng ta sẽ được kể như thế nào, sử dụng ngôn từ ra sao để các câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn và truyền tải cảm xúc nhiều hơn.

Hãy duy trì thói quen “đọc sách” của chính mỗi người. Những câu chuyện sẽ giúp chúng ta truyền tải cảm xúc tốt hơn trong các giới thiệu mạch chương trình. Một buổi học do Nhà báo/MC Minh Đức giảng dạy.
#nvhtn
#daotao
#ProMC
#MrMinhDuc