Nghĩa tình những suất ăn mùa dịch

72

Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh tham gia chuẩn bị những suất ăn nghĩa tình để hỗ trợ người dân tại các khu phong tỏa, cách ly và những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

#CDTNHanhquanxanh2021