Nghĩa tình mùa dịch

122

Hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh tiếp tục tham gia hỗ trợ, vận chuyển, trao tận tay các suất ăn đến các điểm phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn Thành phố.