Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ” 2019

291

NGÀY HỘI “PHÁT HUY VÀ KẾT NỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ THÀNH PHỐ” VÀ PHÁT ĐỘNG HỘI THI TÌM HIỂU TUYÊN TRUYỀN, HIẾN KẾ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12/10/2019 tại Tiền sảnh – Nhà Văn hóa Thanh niên.

Tại ngày hội dã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm, góc đọc sách, các gian hàng trờ chơi, báo cáo chuyên đề và tọa đàm.

Một số hình ảnh của Ngày hội: