Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021

167

🔥🔥🔥 Ngày hoạt động cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 sẽ được triển khai đồng loạt trên cả nước vào ngày 15/8/2021.

🌀🌀🌀 Hãy cùng xem “Đội Đỏ” chúng ta sẽ có những hoạt động sôi nổi nào hưởng ứng ngày cao điểm đặc biệt này từ cấp Thành đến cấp cơ sở các bạn nhé! Bạn đã sẵn sàng chưa nào???