MV "Việt Nam tử tế" xúc động lòng người

209

Một sản phẩm đẹp bởi trong đây chứa những hình ảnh đẹp về cách mà người Việt Nam sống tử tế với nhau trong mùa dịch. YÊU LẮM VIỆT NAM. Xem MV “Việt Nam tử tế” và đón chờ sản phẩm “Thành phố nghĩa tình” sắp tới nhé!
#DAYLUIDICHBENH