Mừng Đảng, mừng Xuân 2022

130

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân nhâm Dần 2022.

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022).