Một số qui định về thời gian công bố kết quả bầu cử

57

Chúng ta vừa hoàn thành xong công tác bỏ phiếu, chắc các Cử tri trẻ đang rất nôn nao về kết quả của những lá phiếu đầy tin yêu đúng không? Đừng nôn nóng nhé! Hãy cùng theo dõi một số quy định sau nha.

Theo: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh